Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-12-30
Ändring införd
SFS 2006:1
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2006-01-01