Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2006-06-30
Ändring införd
SFS 2006:1052
Ikraft
2006-07-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2006 är 2,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2006-07-18