Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
SFS 2006:1086
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 40 300 kronor respektive 41 100 kronor för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007

Ikraftträder
2007-01-01