lagen.nu

Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 40 300 kronor respektive 41 100 kronor för år 2007.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1086

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1086
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation