Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-01-19
Ändring införd
SFS 2006:11
Ikraft
2006-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Rättsmedicinalverket skall, från de rättsmedicinska undersökningar verket utför, lämna de uppgifter till dödsorsaksregistret som Socialstyrelsen behöver för framställning av statistik, forskning och epidemiologiska undersökningar avseende alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall.

Ändringar

Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister

Ikraftträder
2006-03-01