Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1263
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 125,57 för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007