Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1264
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 45 900 kronor för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007