Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0044 för år 2007.

Ändringar

Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007