Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-04-20
Ändring införd
SFS 2006:281
Ikraft
2006-07-01
Tidsbegränsad
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2006/07.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07

CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2006-07-01