Inaktuell version

Förordning (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Version: 2013:1153

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
SFS 2006:358 i lydelse enligt SFS 2013:1153
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-06

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

[S2]Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen.

2 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
  2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § 2 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
  3. det antal befruktade ägg som skall återföras till kvinnan vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § 3 lagen om genetisk integritet m.m.

[S2]Föreskrifter som anges i punkterna 1 och 2 skall beslutas efter hörande av Statens medicinsk-etiska råd.

3 §  Kravet på tillstånd av Socialstyrelsen till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning gäller inte neonatala undersökningar avseende fenylketonuri (PKU), galaktosemi, kongenital hypotyreos och kongenital binjurebarkhyperplasi.

[S2]Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från sådant tillstånd som avses i första stycket.

4 §  Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

[S2]Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. Förordning (2013:1153).

Ändringar

Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:1153) om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:1284) om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:344) om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01