Upphävd författning

Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:585
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om hur en personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher skall vara utformad och hur den skall föras.

2 §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 18 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

Ändringar

Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher

Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.