Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006:954
Ikraft
2006-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen.

Ändringar

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

CELEX-nr
32006R0816
Ikraftträder
2006-07-15