Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2006-12-29
Ändring införd
SFS 2007:1
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2007 är 3,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2007:1) om uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2007-01-01