Förordning (2007:1024) om balanstal för år 2008

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1024
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0149 för år 2008.

Ändringar

Förordning (2007:1024) om balanstal för år 2008