Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1305
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,55 procent för år 2008.

Ändringar

Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008