Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
SFS 2007:1412
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.

Ändringar

Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Ikraftträder
2008-01-01