Förordning (2007:148) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-04-03
Ändring införd
SFS 2007:148
Ikraft
2007-07-01
Tidsbegränsad
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2007/08.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2007:148) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08

CELEX-nr
32006L0067
Ikraftträder
2007-07-01