Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-08-30
Ändring införd
SFS 2007:699
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 41 000 kronor respektive 41 800 kronor för år 2008.

Ändringar

Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008

Ikraftträder
2008-01-01