lagen.nu

Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-08-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 41 000 kronor respektive 41 800 kronor för år 2008.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:699

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:699
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation