Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2007-12-28
Ändring införd
SFS 2008:1
Ikraft
2008-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2008 är 4,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2008-01-15