Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
SFS 2008:1281
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 5 procent för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009