Förordning (2008:133) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Ändring införd
SFS 2008:133
Ikraft
2008-07-01
Tidsbegränsad
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2008/09.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2008:133) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09

CELEX-nr
32006L0067
Ikraftträder
2008-07-01