Upphävd författning

Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Version: 2009:660

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Ändring införd
SFS 2008:30 i lydelse enligt SFS 2009:660
Ikraft
2008-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. De termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

[S2]Det som sägs om landsting i denna förordning gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Statistik

2 §  För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel, ska den som bedriver detaljhandel med sådana läkemedel kvartalsvis lämna uppgifter till bolaget om varje nikotinläkemedel som sålts föregående kvartal.

[S2]Uppgifterna ska innehålla information om

  1. försäljningsställets namn och adress, eller om verksamhetetsutövaren saknar fast driftställe i Sverige, namn eller firma samt postadress,
  2. Vilket kvartal uppgifterna avser,
  3. läkemedlets namn,
  4. läkemedelsform,
  5. styrka,
  6. förpackningsstorlek,
  7. antalet sålda förpackningar.

[S3]De uppgifter som anges i andra stycket ska vara Apotekets Service Aktiebolag tillhanda senast en månad efter varje kvartals utgång. Förordning (2009:660).

Utlämnande

3 § Har upphävts genom förordning (2009:660).

Bemyndigande

4 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan enligt 3 § och egenkontroll enligt 5 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Verkställighetsföreskrifter

5 §  Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel och av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:660) om ändring i förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2009:929

Omfattning
upph.