Inaktuell version

Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Version: 2008:770

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-09-11
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

2 §  Arbetsmiljöverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

Ändringar

Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Ikraftträder
2008-12-14

Förordning (2010:1612) om ändring i förordningen (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01