Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2008-09-25
Ändring införd
SFS 2008:789
Ikraft
2008-11-01
Upphäver
Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i ett domstolssammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.

Ändringar

Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

Ikraftträder
2008-11-01