Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13
Ändring införd
SFS 2008:904
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 139,26 för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009