Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13
Ändring införd
SFS 2008:905
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 50 900 kronor för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009