Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13
Ändring införd
SFS 2008:906
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0026 för år 2009.

Ändringar

Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009