Förordning (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:929
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För sin medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor per kommun,
  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2008, multiplicerat med 95 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 16 februari 2009.

[S3]Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet

Ikraftträder
2009-01-01