Förordning (2009:1047) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
SFS 2009:1047
Ikraft
2009-12-01
Tidsbegränsad
2011-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppgifter i folkbokföringsdatabasen som behövs för att bedöma om en person var tillhörig Svenska kyrkan per den 1 juli 1991 får lämnas ut till Svenska kyrkan på medium för automatiserad behandling.

Ändringar

Förordning (2009:1047) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan

Ikraftträder
2009-12-01