Inaktuell version

Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Version: 2009:1121

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Förarbeten
Rskr. 2009/10:35, Prop. 2008/09:208, Bet. 2009/10:SkU4
Ikraftträder
2009-12-31

Förordning (2009:1129) om ikraftträdande av lagen (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Omfattning
ikrafttr.