Förordning (2009:1248) om balanstal för år 2010

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 0,9826 för år 2010.

Ändringar

Förordning (2009:1248) om balanstal för år 2010