Upphävd författning

Tillkännagivande (2009:1318) om staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1318
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av den Europeiska gemenskapen den 18 maj 2009.
Kungariket Norge har den 1 juli 2009 tillträtt 2007 års Luganokonvention.
Enligt artikel 69.4 i 2007 års Luganokonvention träder konventionen därför i kraft mellan den Europeiska gemenskapen och Kungariket Norge den 1 januari 2010.

Ändringar

Tillkännagivande (2009:1318) om staters tillträde till Luganokonventionen