Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2008-12-30
Ändring införd
SFS 2009:2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2009 är 2,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta