Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
SFS 2009:250
Ikraft
2009-04-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Transportstyrelsen ska vara behörig svensk myndighet för frågor som rör långväga identifiering och spårning av fartyg.

Ändringar

Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg

Ikraftträder
2009-04-09