Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009:282
Ikraft
2009-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september 2010.

Ändringar

Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2008/09:201, Bet. 2008/09:FiU37
Ikraftträder
2009-10-01