Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-12
Ändring införd
SFS 2009:56
Ikraft
2009-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009:
  1. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2000:1) om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar,
  2. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall,
  3. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar,
  4. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:2) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer,
  5. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar,
  6. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:2) om mekaniska anläggningar i vissa kärntekniska anläggningar,
  7. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2006:1) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare, och
  8. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2008:1) om kontroll av kärnämne mm.

Ändringar

Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion

Ikraftträder
2009-03-01