Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-06-04
Ändring införd
SFS 2009:658 i lydelse enligt SFS 2010:379
Ikraft
2009-07-01
Tidsbegränsad
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, ska betala årsavgift med 11 500 kr per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där tillverkning av läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig tillläggsavgift om 5 500 kr betalas.

Ändringar

Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:379) om fortsatt giltighet av förordningen (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

Omfattning
forts. giltighet