Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-03
Ändring införd
SFS 2009:924
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 400 kronor respektive 43 300 kronor för år 2010.

Ändringar

Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010