Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-03
Ändring införd
SFS 2009:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 139,74 för år 2010.

Ändringar

Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010