Upphävd författning

Förordning (2009:927) om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Version: 2009:927

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-09-03
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning anges vilka myndigheter som har tillsyn över att energianvändande produkter, som omfattas av genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, överensstämmer med genomförandeåtgärderna.

2 §  Följande myndigheter har tillsynsansvaret för energianvändande produkter som omfattas av följande genomförandeåtgärder.

Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tvmottagare
Statens energimyndighetKommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk

3 §  Tillsynsmyndigheten enligt 2 § har också tillsyn över efterlevnaden av lagen (2008:112) om ekodesign vad gäller den energianvändande produkten.

Ändringar

Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

CELEX-nr
32009R0643
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2011:1141) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
CELEX-nr
32010R1016
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:392) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:76) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-04-01

Ändring, SFS 2016:187

Omfattning
upph.