Upphävd författning

Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
SFS 2009:983
Ikraft
2009-12-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Konsumentverket ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och stationsförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 4-9, 11, 13-20, 22-25 och 27-29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

2 §  Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007. I fråga om sådan tillsyn som gäller artikel 21 ska Transportstyrelsen vid behov samråda med berörd kommun.

Ändringar

Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet

CELEX-nr
32007R1371
Ikraftträder
2009-12-03

Ändring, SFS 2012:772

Omfattning
upph.