Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2009-12-30
Ändring införd
SFS 2010:1
Ikraft
2010-01-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari – 30 juni 2010 är 0,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2010-01-26