Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2010-06-30
Ändring införd
SFS 2010:1041
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli – 31 december 2010 är 0,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta