Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-07-08
Ändring införd
SFS 2010:1063
Ikraft
2010-07-20
Upphäver
Tillkännagivande (2009:905) av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
Staten och Apoteket Aktiebolag (publ) kommer härmed överens om att avtalet mellan parterna om bolagets verksamhet, ingånget den 30 juni 2009, ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2010.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den 17 juni 2010.
För statenFör Apoteket Aktiebolag (publ)
Lars HedengranChristian W Jansson
Stefan Carlsson

Ändringar

Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal

Ikraftträder
2010-07-20