Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23
Ändring införd
SFS 2010:1132
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 800 kronor respektive 43 700 kronor för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011