Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23
Ändring införd
SFS 2010:1133
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 142,34 för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011