Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23
Ändring införd
SFS 2010:1134
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 52 100 kronor för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011