Förordning (2010:1136) om balansindex för år 2011

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23
Ändring införd
SFS 2010:1136
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balansindexet enligt 1 kap. 5 c § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 133,56 för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1136) om balansindex för år 2011