Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-04
Ändring införd
SFS 2010:1164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att det belopp som enligt 16 a kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska betalas ut respektive betalas tillbaka för åren 2009 och 2010, ska räknas upp med 60 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av det år som sjukersättningen avser.

Ändringar

Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010