Upphävd författning

Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster.

2 §  Myndigheten ska utveckla specifikationer och liknande krav som ska vara gemensamma för myndigheter under regeringen i deras användning av e-legitimationer.

[S2]Myndigheten ska delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.

6 §  Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

7 §  Skatteverket ska efter samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid verket att ansvara för kansliet.

Ändringar

Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:510) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:61) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Omfattning
ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2016:579) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:158) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-04-01

Ändring, SFS 2018:1486

Omfattning
upph.