Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-03-31
Ändring införd
SFS 2010:241
Ikraft
2010-05-01
Upphäver
Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
Förordning (1986:638) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I enlighet med överenskommelse mellan Sverige och Finland den 25 mars 2010 ska riksgränsen mellan länderna från och med den 1 maj 2010 ha den sträckning som gemensamt föreslagits av den svenska och den finska gränskommissionen vid 2006 års gränsöversyn.

2 §  De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över gränsen (ett huvuddokument på svenska och ett huvuddokument på finska) och den av kommissionerna upprättade kartan, omfattande 49 blad, fastställs att från och med den 1 maj 2010 gälla som officiella gränsdokument.

Ändringar

Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland

Förarbeten
Rskr. 2009/10:15, Prop. 2008/09:188, Bet. 2009/10:UU8
Ikraftträder
2010-05-01